Trang chủ »Chính sách chung

Chính sách chungChính Sách Bảo Mật

Thông tin cần biết

Tài khoản của bạn
Khi đăng ký tại Giaykienhoa.com, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài  khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng tại Giaykienhoa.com. Ngoài ra,  những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp Giaykienhoa.com phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Giaykienhoa.com. Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn  chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Giaykienhoa.com sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.
 
Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn
Khi tham khảo hoặc mua sắm tại website Giaykienhoa.com, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Giaykienhoa.com và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại Giaykienhoa.com sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
 

close
zoom